Misja

Pasja i Sens
 
Leaderstyle istnieje dla Ludzi, wspierając ich w odważnym życiu, spójnym z ich przeznaczeniem, poprzez które wywierają przemieniający wpływ na otaczający ich Świat.
 
Prowadź służąc innym

 

Strategią Leaderstyle jest idea Servant Leadership. Oznacza ona, iż chcemy maksymalizować pozytywny wpływ ludzi, poprzez uczenie ich postawy służby innym w społeczeństwie, kościołach, misjach, i innych dobrych inicjatywach. Chcemy skupiać wokół siebie ludzi, którzy kochają służyć innym. Naszym wzorem Servant Leadera jest Jezus.

Ew. Marka 9 : 1-2, 30-35

 

Jako zespół Leaderstyle

 

  1. Uczymy  zasad przywództwa opartych na wartościach takich jak Misja, Miłość, Służba,
  2. Wspieramy liderów, aby prowadzili rozwijające się, przynoszące owoce inicjatywy
  3. Wyposażamy liderów we właściwe umiejętności wyrażania swojego charakteru
  4. Na przykładzie innych ludzi wpływu uczymy praktycznych umiejętności potrzebnych do służenia innym
  5. W trakcie sesji Jeden dla Jednego, odpowiadamy na osobiste potrzeby liderów, wspieramy ich w obszarach trudności

 

Zajmujemy się:

Identyfikowaniem i wspieraniem liderów przyszłości 

Wsparciem liderów w przywództwie osobistym (rodzina)

Wsparciem liderów w organizacjach non profit (fundacje, stowarzyszenia)

Wsparciem liderów służb w przywództwie wspólnotowym (kościoły, misje)

 

Napisz do nas:

kontakt@leaderstyle.pl

Zadzwoń do nas:

+ 48 695 860 371