Misja

Witaj na stronie, dzięki której rozwiniesz Swoje Przywództwo.

Niezależnie od tego gdzie jesteś, zawsze obok ciebie są ludzie dla których Jesteś Liderem.

Jesteś przywódcą dla zespołu? A może jesteś liderem dla grupy ludzi?

Jeśli jesteś w miejscu odpowiedzialności za innych, to miejsce jest dla Ciebie.

Jaki jest twój styl przywództwa?

Jak ludzie czują się w twoim zespole oraz z Tobą?

Czy zadajesz sobie te pytania?

To właśnie tutaj jest miejsce w którym LIDERZY będą mogli zainspirować się,

jak również konfrontować z prawdą dotyczącą nas samych.

 

Jako zespół Leaderstyle pragniemy

1. Uczyć Biblijnych zasad przywództwa wg przykładu Jezusa i Apostołów,

2. Wspierać liderów służb, aby prowadzili rozwijające się, przynoszące owoce

   służby,

3. Wyposażać liderów we właściwe umiejętności wyrażania swojego charakteru,

4. Na przykładzie historii biblijnych uczyć praktycznych umiejętności zachęcania,

    korygowania, rozmawiania, organizowania, podejmowania decyzji,

5. Służyć radą jak przewodzić, kierować, budować np. dobre relacje, współpracę w

    zespołach oraz pomiędzy nimi,

6. Wspierać liderów w obszarach trudności na które napotykają w służbach,

   Wspierać przywództwo kościołów w codziennej pracy z liderami służb,

 

Zajmujemy się:

 Wsparciem liderów służb – Przywództwo wspólnotowe (kościoły, misje)

Wsparciem liderów w organizacjach non profit (fundacje, stowarzyszenia)

Wsparciem liderów w przywództwie osobistym (rodzina)

Współpracujemy z przywództwem kościoła w obszarze diagnozy

potrzeb liderów. Tworzymy, na bazie potrzeb, autorskie narzędzia

wspierające liderów w prowadzeniu służb.

Używamy nowoczesnych narzędzi takich jak wykład, warsztat, case

study, panele dyskusyjne, gry, indywidualne sesje.

Wszystkie narzędzia są inspirowane Pismem Świętym. Prowadzimy seminaria

i warsztaty dla liderów, konferencje poświęcone tematom przywództwa.

Tworzymy narzędzia wspierające liderów w pracy z zespołami ludzi

Współpracujemy z WST oraz innymi ośrodkami edukującymi liderów

Publikujemy artykuły na temat przywództwa

 

LeaderStyle

Kontakt do nas

kontakt@leaderstyle.pl

+ 48 695 860 371