MISJA

Pasja i Sens

Leaderstyle wspiera Was w odważnym życiu, spójnym z waszym przeznaczeniem, poprzez które wywieracie przemieniający wpływ na otaczający Was świat. Wierzymy, że służąc innym wspieracie ludzi, społeczności i świat, aby jeszcze bardziej wyrażały pierwotny cel dla których zostały stworzone.

Prowadź służąc innym

Kierujemy się zasadami i wartościami filozofii Servant Leadership. Wierzymy, że istotą przywództwa jest postawa osobistej misji i służenia innym. Towarzyszenie liderom w procesie rozwoju to nasza zaszczytna misja. Ufamy, że służebne przywództwo jest przyszłością lepszego świata.

Nasze wartości są zawarte w Ewangelii Marka rozdział 9 : 1-2, 30-35

Nasze cele

Identyfikowanie i wspieranie liderów przyszłości

Wsparcie liderów w przywództwie osobistym i zespołowym

Wsparcie liderów w organizacjach non profit (fundacje, stowarzyszenia)

Wsparcie liderów służb w przywództwie wspólnotowym (społeczności, misje)

NASZE PROGRAMY

Program: Osobisty rozwój lidera.  Moduły 4 dni

 • Twoje 360. Bilans obdarowań i obszarów rozwoju
 • Od odkrywania powołania do budowania misji życiowej
 • Twój unikalny styl przywództwa
 • Hierarchia wartości w życiu lidera
 • Dobra komunikacja: style komunikacji, bezpieczne „trudne rozmowy”, sztuka korygowania i zachęcania
 • Relacje w zespole Liderów. Tworzenie – pielęgnowanie – rozwijanie
 • Twoje emocje to twój charakter
 • Postawa lidera przyszłości: słuchaj i pytaj
 • Lider jako skuteczny nauczyciel – Leadership Training Tips

Program Rozwój Zespołu Liderskiego. Moduły 4 dni

 • Opracowanie wspólnej wizji i misji zespołu
 • Opracowanie wspólnego zestawu wartości
 • Kontrakt „Przymierze braterskie” – wypracowanie norm zachowań  w zespole
 • Budowanie zespołu przywódczego: etapy budowania zespołów, dynamika waszej grupy
 • „Trzaski w Zespole” naturalne konflikty – sposoby uzyskania postępów w konflikcie
 • Wartościowe rozmowy w zespole: Prawdziwy feedback, uznanie i zachęta – jak działa, bezpieczna krytyka
 • Podejście Sytuacyjne w prowadzeniu zespołu SLII
 • Przykłady servant leaderów

Leaderstyle prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla liderów, zespołów, grup i społeczności.

Nasze programy kierowane są do tych, którzy pragną rozwoju w zakresie zdobywania umiejętności osobistych i przywódczych. Jesteśmy dla liderów poszukujących wiedzy i umiejętności w celu budowania zespołów  i  harmonijnego wzrostu środowisk, w których działają.

 Stosujemy innowacyjne formy edukacji dorosłych. Nasze autorskie narzędzia edukacyjne to między innymi: Koło Prawdy, Koło Zachęty, Arka, Life Balance, Mury, Follow Me i  wiele innych. Jakkolwiek tajemniczo brzmią te nazwy, za każdą kryje się skonstruowany proces, w którym uczestnicy warsztatów odkrywają swoje talenty, słabe i mocne strony, schematy działania. Poznają dzięki temu zasady efektywnej współpracy.

Sięgając do naszej bazy instrumentów szkoleniowych przygotowujemy za każdym razem unikalny program procesu dla zapraszających nas zespołów i społeczności. Każde szkolenie przygotowane jest na miarę potrzeb, które identyfikujemy w czasie poprzedzającego szkolenie procesu coachingowego z liderami grup.

Pracowałyśmy z zespołami na etapie wstępnego kształtowania się, w miejscach potrzeby odnowienia wizji i misji, transformacji i rozpoczynania nowego etapu, w miejscach konfliktów i wyzwań.

Napisz do nas: kontakt@leaderstyle.pl

Zadzwoń do nas: + 48 695 860 371